“درگذشت”

جریان ازاین قرار است.کسی می میرد و خویشاوندان و دوستان در مراسم تشییع جنازه اش هق هق می کنند و چهره ای غمگین ، اندوهناک و منقلب می گیرند.این ها آدم را به فکر می اندازد که هرگز و هرگز به خاطر این مصیبت قادر نخواهند بود مثل سابق زندگی کنند.
اما یک هفته می گذرد،دو هفته، و آنان را می بینید که شاید در رستوران نشسته اند و می خندند و دو لپی غذا می خورند.
دقیقاً مثل قبل از مرگ آن یارو.

بنابراین دو امکان وجود دارد:

یا علایق،حتی شدیدترین شان،حتی صادقانه ترین شان،شش هفت روز دوام دارد و بنابراین بیهوده است که جدی شان گرفت.
یا این که در مقابل مرگ،همه چیز _احتمالاً در کمال صداقت_ریاکارانه است؛ که این ازهمه بدتر است . پس بنابراین چیزی نمی ماند جزاین که …(منظورِ هم را به سرعت درک می کنیم).

کتاب متأسفیم از…
نوشته دینوبوتزاتی
ترجمه محسن ابراهیم

برشی از کتاب "متاسفیم از..." اثر دینو بوتزاتی

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    عضویت در خبرنامه

    آخرین پست ها و مقالات سینماتیک را در ایمیل خود دریافت کنید.