گزیده کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین نوشته احسان نراقی

شاه از نراقی میپرسد :چرا مردم میگویند مرگ بر شاه ؟!

نراقی میگوید : به دلیل فساد اعلیحضرت ، فساد در دربار و خاندان سلطنت . هیچکدام از نزدیکان شما ثروت خود را به طور قانونی بدست نیاورده‌اند بلکه صرفا از طریق روابط آن را کسب نموده‌اند . مثالی برایتان میزنم ، دو روز پیش روزنامه‌ها نوشتند که شورای مدیریت یک شرکت ساختمانی با عنوان مهستان را تحت تعقیب قرار داده اما آیا شما میدانید که والاحضرت اشرف سهامدار اصلی این شرکت است و با وعدۀ خانه‌دار کردن خانواده‌های کم‌بضاعت چند میلیون از آنان دریافت کرده در حالی که از احداث این ساختمان‌ها بر روی نقشه هیچ اثری نیست ؟!

نراقی میگوید : من احساس کردم که شاه در سکوت ناراحت کننده‌ای فرورفته اما ضمنا از شنیدن واقعیت‌هائی که به ندرت آنها را شنیده بود راضی به نظر میرسید لذا چنین ادامه دادم :

اعليحضرت ، این یکی از صدها فعالیتی‌ست که خاندان سلطنتی صورت داده و باعث نفرت مردم گردیده است ، مردم دیگر از سلطنت ناراضی نیستند بلکه از آن نفرت دارند و این نفرت را نمیتوان هیچ جوری درست کرد!

شاه با حالتی نگران پرسید : آیا این نفرت نسبت به شخص من هم در میانشان وجود دارد ؟

نراقی پاسخ میدهد : بله متاسفانه بخش اعظم آن مربوط به شخص شماست!

نام : از کاخ شاه تا زندان اوین
نویسنده : احسان نراقی
ترجمه : سعید آذری

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    عضویت در خبرنامه

    آخرین پست ها و مقالات سینماتیک را در ایمیل خود دریافت کنید.