دسته بندی:آنتوان چخوف

داستان کوتاه بی عرضه نوشته آنتوان چخوف

بی عرضه همين چند روز پيش، «يوليا واسيلي‌‌‌‌اِونا»پرستار بچه‌‌‌هايم را به اتاقم دعوت كردم تا با او تسويه حساب كنم. به او گفتم: بنشينيد«يوليا واسيلي‌‌‌‌‌اِونا»! مي‌‌‌‌دانم كه دست و بالتان…

ادامه مطلب