دسته بندی:دیالوگ های ماندگار

گزین گویه هایی از چارلی چاپلین

گزین گویه هایی از چارلی چاپلین وقتی بچه بودم کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم. مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت می‌خرم به شرط اینکه بخوابی….

ادامه مطلب