دسته بندی:شعر

شعری از احمد شاملو

سرود ابراهیم در آتش در آوارِ خونینِ گرگ‌ومیش دیگرگونه مردی آنک، که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته‌ی زیباترینِ زنان که این‌اش به نظر هدیّتی نه چنان کم‌بها…

ادامه مطلب

شعری از شهریار دادور

شعری از شهریار دادور گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم‌ دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که…

ادامه مطلب

مثنوی هفتاد من مولوی

مثنوی هفتاد “من” مولوی : مَن اگر با مَن نباشم می شَوَم تنها ترین کیست با مَن گر شَوَم مَن باشد از مَن ماترین مَن نمی دانم کی ام مَن…

ادامه مطلب