دسته بندی:شعر

غزلی از شهریار

  دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام از…

ادامه مطلب

شعری از سعدی

شعری از سعدی خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست             طاقت بار فراق این همه ایامم نیست خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد              سر مویی به غلط…

ادامه مطلب