دسته بندی:گزیده کتاب

گزین گویه های اسکار وایلد

گزین گویه های اسکار وایلد فقط یک‌چیز از بی‌عدالتی بدتر است و آن هم عدالتی است که شمشیر به‌ دست نباشد.» Der Kritiker als Künstler،صحنه دوم/ ژیلبرت «فکرکردن، ناسالم‌ترین چیزها…

ادامه مطلب

گزیده پرده خانه نوشته بهرام بیضایی

پرده خانه -ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ +ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺿﺠﻪ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ، ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﯼ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺳﯿﺎﻩﭼﺎﺩﺭ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺷﮏ…

ادامه مطلب