گزیده کتاب ترلان نوشته فریبا وفی

رعنا بی مقدمه می پرسد: ” به نظر تو ممکن است مردی زنی را ببوسد بی آنکه او را دوست داشته باشد؟”

فیروزه عرق آلود است و تازه نفس.

” تمام مردهایی که این کار را می کنند، همان لحظه، آن زن را دوست دارند. اگر نداشته باشند خودشان را وادار به چنین کاری نمی کنند. همان موقع مردها خیلی پر احساس اند.

اما فردای آن روز می توانند آدم دیگری بشوند.”

صدایش را بلند می کند طوری که مینا هم بشنود.

” چیزی که زنها نمی بینند یا نمی خواهند ببینند.فکر میکنند آنها هم مثل خودشانند که ساعت ها توی ذهنشان با این چیزها ور بروند و اسیر بشوند. برای مردها یک بوسه فقط یک بوسه است ولی زنها شصت تا چیز دیگر از آن می سازند.”

نام : ترلان
نویسنده : فریبا وفی

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    عضویت در خبرنامه

    آخرین پست ها و مقالات سینماتیک را در ایمیل خود دریافت کنید.