هیاهوی زمان

باید تکلیف همه ی آن زمان هایی رو روشن می کردند، که خبری از عیش وعشرت نبود، زمان هایی که استعدادِ پیشرسش در هنر ، آن را از تجربه کردنِ مفیدِ بلوغِ عادی دور کرده بود! نوزده ساله بودند ، بیش تر مشتاقِ همدیگر ، تا آموزه های متحجرانه و‌تفرجگاه های دیدنی .

در عشقِ آزاد و رها از هر قید وبندی به آنجا امده بودند که خوش باشند . زندگی کردن ، شجاعت میخاد ،مطالعه وآگاهی می بایست آدمی رو در راستای اجتماعی و طبیعی بودن  هدايت وسوق دهد.

در کنارِ  افسوسی که از گذشته داشت ، امروزه هم در وجوهِ  عملیِ عشق و عاشقی همانندِ مسائلِ عملی وعینیِ زندگی ، می لنگيد. و لذا به جهانی کاملن جدید رهنمود شد ، جهانی پر از سکوت !

سکوت های ناخواسته!

نفهمیدنِ معنای اشارات !

استبداد ، سالیانِ سال را صرفِ کشتنِ کشیشان ، تخریب و بستنِ کلیساها کرد ، اما وقتی تبرکِ کشیش ها باعث می شد سربازها سرسخت تر بجنگند ، برای سودمندی در جنگ جهانی دوم ، دوباره آنها رو به صحنه باز  گرداند.

هر چند او مهارت های لازمِ سیاسی را نداشت مثلن بلد نبود کجا باید دستمال کشی کند ؟ یا کی در توطئه ای برعلیه بی گناهی شرکت ؟ و یا چه زمانی به دوست باید خیانت کرد ؟

منتهی تمامیِ این مهارات در نیکلایویچِ آهنگساز  جمع است. بالاخره در جنگ ، دست کم رنج همگانی تر می شود و رستگاریِ موقت در همین است.

ذهن یکی از سرنوشت هاییست که گریزی از آن نیست ، وباعث میشود آدمهایی که قوی اند با مشکلات روبرو وآنهایی که کمتر قوی اند بگریزنند ، والبته تربیت میتواند اعتدال رو  درین موارد آموزش دهد .

زندگی مانند گربه ایست که طوطی را از دم گرفته واز پله ها پایین می کشید ، و سر طوطی به همه ی پله ها میخورد ! با شوخی ، طنز وکنایه حرف بزن والا دلمه بسته، عفونت کرده و به زخم زبان بدل میشود ، زخم زبان کنایه ایست که روح ندارد.

بقول مولانا :

خوشتر آن باشد که سّر دلبران

گفته آید در حدیث دیگران .

روح آدمی سه جور ویران میشود : یکی آنچه دیگران در حق تو می کنند ، دیگری آنچه دیگران وادارت میکنند که در حق خودت انجام دهی ، وآخری آنچه داوطلبانه با خودت میکنی . در روزگار گالیله دانشمندِ دیگری بود به با هوشی ِ گالیله، او هم به خوبی می دانست که زمین می چرخد ، ولی چند سر عائله داشت.

 

نام : هیاهوی زمان

نویسنده : جولین بارنز

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    عضویت در خبرنامه

    آخرین پست ها و مقالات سینماتیک را در ایمیل خود دریافت کنید.