گزین گویه هایی از برتولت برشت

از کارگری در محضر دادگاه پرسیده شد:
«می خواهی سوگند مذهبی بخوری و یا سوگند دنیوی؟»
جواب داد: «من بیکارم!»
آقای کاف گفت:
«پاسخ کارگر از سر حواس پرتی نبود.
او با این پاسخ می خواست بگوید که او در وضعی قرار دارد که چنین سؤالاتی و یا حتی چنین محاکماتی دیگر معنی ندارند!»

…………………………..

پسر کوچکم از من می پرسد: لازم است ریاضی بخوانم؟

خوش دارم بگویم: برای چه؟ همین طوری هم میفهمی دو تکه نان از یکی بیشتر است.

پسر کوچکم از من می پرسد: لزومی دارد فرانسه بخوانم؟

خوش دارم بگویم: این امپراتوری بالاخره فرو می پاشد.تو هم با دست هایت شکمت را می مالی و حالی شان می کنی که گرسنه ای.

پسر کوچکم از من می پرسد: لزومی دارد تاریخ بخوانم؟

خوش دارم بگویم: برای چه؟ یاد بگیر که سرت را بدزدی شاید بتوانی از مهلکه جان به در ببری.

اما در آخر می گویم:ریاضی را بخوان،زبان فرانسه را فرا بگیر و حتماً تاریخ را بیاموز!!!

…………………………..

کسانی که نانشان آماده است نمیخواهند بدانند که نان چگونه پخت میشود آنها ترجیح میدهند شکرگزار خداوند باشند تا نانوا …! (نمایشنامه زندگی گالیله)

…………………………..

کشیش بلارمین: ما مسئولیت داریم به این چیزها که خود توانایی درکشان را نداریم – و زندگی از آنها تشکیل شده است – جهت و معنایی بدهیم. ما این مسئولیت را بر شانه “موجودی برتر” نهادیم. به همین دلیل گفتیم که در این کارها مشیتی است و همه چیز از طرح و نقشه‌ای بزرگ پیروی می‌کند.(نمایشنامه زندگی گالیله)

ویدئو بالا وصیت نامه برتولت برشت نماشنامه نویس و نویسنده شهیر آلمانی است.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    عضویت در خبرنامه

    آخرین پست ها و مقالات سینماتیک را در ایمیل خود دریافت کنید.