برچسب:خرید کتاب

گزیده پرده خانه نوشته بهرام بیضایی

پرده خانه -ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ +ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺿﺠﻪ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ، ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﯼ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺳﯿﺎﻩﭼﺎﺩﺭ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺷﮏ…

ادامه مطلب

گزین گویه های ویکتور هوگو

گزین گویه های ویکتور هوگو * “هیچوقت وارد گذشته هیچ آدمی نشو و زیر و روش نکن، حتی عزیزترینت!زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی حداقل یه کرم توش پیدا…

ادامه مطلب