برچسب:کتاب

نامه ای به آیندگان از برتولت برشت

نامه‌ای به آیندگان «راستی که در دوره‌ی تیره و تاری زندگی می‌کنم: امروزه فقط حرف‌های احمقانه بی‌خطرند؛ اخم بر چهره نداشتن، از بی‌احساسی خبر می‌دهد، و آنکه می‌خندد، هنوز خبر…

ادامه مطلب